Känner dina vänner till 10 fakta om dig?

Skulle dina vänner få alla 10 fakta om dig?